WolnyHuman

21 tekstów – auto­rem jest Wol­ny­Human.

Coś zostawisz.

Jak po­wie­dzieć, że świat próbuję mnie roz­trzas­kać aż po krańce moich kości?
Że pos­pa­dały niedo­pałki mo­jego życia, właśnie te­raz kiedy było idealnie.
Jeszcze na do­datek pochłonąłeś mnie całą..
A je­dyne co mnie tłumaczy to [...] — czytaj całość

wiersz • 31 sierpnia 2017, 23:05

Noszę cię w ser­cu, jed­nocześnie ser­ca nie posiadając. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 czerwca 2017, 13:18

Rutyna?

Wsta­waj! Siódma rano
Szyb­ki prysznic, gorzka kawa,
Pęd na przys­ta­nek,
Już autobus,
Złoty pięćdziesiąt.
Tak, proszę.
Szkoła, ko­lej­ne lek­cje,
Z sa­li do sali,
Ko­leżan­ka, przy­jaciółka, wróg.
Szyb­ko wra­caj na busa!
Złoty pięćdziesiąt!
Ach tak.. proszę.
Powrót, dom, obiad.
Zer­ka­nie do książek.
Cho­lera! Ktoś dzwoni.
Pośpie­szne zi­ryto­wane 'słucham!'
.
Tak.
Też Cię kocham. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 kwietnia 2017, 23:21

Ba­lan­suję między sza­leństwem, a spo­kojem.. je­dynym wyz­naczni­kiem równo­wagi są two­je oczy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 kwietnia 2017, 00:59

To, co w środku

Ważne jest piękno wewnętrzne.
Zmęczo­na od prób za­pom­nienia wątroba.
Zniszczo­ne od obiet­nic płuca.
Skur­czo­ny dzięki za­wodom żołądek.
Mdłości po­wodo­wane sta­dami półmar­twych mo­tyli.
Na końcu zbyt moc­no przek­rwione od miłości serce.
Z ta­kim pięknym wnętrzem szu­kaj pow­ro­tu do życia. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 20 kwietnia 2017, 22:48

Tylko mówię

Kocha­nie, auta są dla chłopców.
Zacho­wuj się jak dziewczynka.
Masz za dużo ko­legów, chłopczyca.
Nie masz ko­legów? Nikt cię nie chce.
Przy­jaźń dam­sko-męska? Prze­cież myśli­cie tyl­ko o jednym.
Chodzisz jak cnotka.
Czy ty się widzisz? Bezbożnica!
Bu­limiczka? Prze­rek­la­mowa­ne, przecież [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 kwietnia 2017, 22:39

Tkwiąc w nadziei, że nim za ho­ryzont pryśniesz, choć słówko piśniesz. 

myśl • 13 marca 2017, 21:44

Cza­sami to na­wet nadzieja może czuć się beznadziejnie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 grudnia 2016, 21:17

Pa­tolo­gia w rodzi­nie.. tak nor­malne, jak naz­wa­nie masło tłustym. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 kwietnia 2016, 21:27

Wyśniłam los, tak in­ny niż to piekło wkoło.
Tak in­ny niż ten nędzny świat.
Życie zdep­tało błogi sen. 

myśl • 15 stycznia 2016, 21:57
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

WolnyHuman

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

2 września 2017, 03:58JaJo sko­men­to­wał tek­st Coś zos­ta­wisz.  

11 czerwca 2017, 16:27WolnyHuman sko­men­to­wał tek­st SWOBODA MYŚLI Zda­wałoby się, że [...]

1 maja 2017, 18:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Rutyna?

1 maja 2017, 08:26natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Rutyna?

27 kwietnia 2017, 20:35Cris sko­men­to­wał tek­st Balansuję między sza­leństwem, a [...]

23 kwietnia 2017, 12:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Balansuję między sza­leństwem, a [...]

21 kwietnia 2017, 09:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st To, co w środ­ku

21 kwietnia 2017, 08:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tylko mówię

21 kwietnia 2017, 08:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st To, co w środ­ku

21 listopada 2016, 22:51Cris sko­men­to­wał tek­st