WolnyHuman

15 tekstów – auto­rem jest Wol­ny­Human.

Tkwiąc w nadziei, że nim za ho­ryzont pryśniesz, choć słówko piśniesz. 

myśl • 13 marca 2017, 21:44

Cza­sami to na­wet nadzieja może czuć się beznadziejnie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 grudnia 2016, 21:17

Pa­tolo­gia w rodzi­nie.. tak nor­malne, jak naz­wa­nie masło tłustym. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 kwietnia 2016, 21:27

Wyśniłam los, tak in­ny niż to piekło wkoło.
Tak in­ny niż ten nędzny świat.
Życie zdep­tało błogi sen. 

myśl • 15 stycznia 2016, 21:57

Fałszer­stwo od­kry­wane ja­ko cho­roba szyb­ciej postępująca, niż dżuma w XX wieku. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 stycznia 2016, 22:21

Pat­rzę w przyszłość w klat­ce usianej z włas­nych wspom­nień kołysząc się niczym piórko na wietrze. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 października 2015, 21:22

Idąc przez życie po­tykam się o powietrze. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 września 2015, 23:52

Szep­cząc krzyczę ... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 grudnia 2012, 21:15

Prośba...

Odtwórz

Wszys­cy jes­teśmy in­ni , 
a za­razem tak po­dob­ni do siebie .
Każdy z nas jest wyjątko­wy na swój sposób , 
nie każdy o tym wie .
Nie do­war­tościowu­je się
Trze­ba żyć chwilą ,
ja popełniałam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 września 2012, 23:10

* * *

"I znów na­pisałam do ciebie , 
od­pi­sałeś , 
a ja się ucie­szyłam ..."
Tak bym po­wie­działa kiedyś , 
te­raz już mam in­ne myśli,
in­ne uczu­cia .
Po­myślałam , że jes­teś ta­ki sam jak in­ni ,
gdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 września 2012, 20:13

WolnyHuman

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 listopada 2016, 22:51Cris sko­men­to­wał tek­st Nawet ser­ce z ka­mienia [...]

27 kwietnia 2016, 08:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Patologia w rodzi­nie.. tak [...]

26 kwietnia 2016, 17:47WolnyHuman sko­men­to­wał tek­st Patologia w rodzi­nie.. tak [...]

26 kwietnia 2016, 12:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Patologia w rodzi­nie.. tak [...]

26 kwietnia 2016, 00:30Pentagram sko­men­to­wał tek­st Patologia w rodzi­nie.. tak [...]

15 stycznia 2016, 21:57WolnyHuman do­dał no­wy tek­st Wyśniłam los, tak in­ny [...]

1 stycznia 2016, 22:21WolnyHuman do­dał no­wy tek­st Fałszerstwo od­kry­wane ja­ko cho­roba [...]

5 września 2015, 01:55one drop for all sko­men­to­wał tek­st Idąc przez życie po­tykam [...]

4 września 2015, 23:55WolnyHuman do­dał no­wy tek­st Patrzę w przyszłość w [...]