WolnyHuman

18 tekstów – auto­rem jest Wol­ny­Human.

Ba­lan­suję między sza­leństwem, a spo­kojem.. je­dynym wyz­naczni­kiem równo­wagi są two­je oczy. 

myśl • 23 kwietnia 2017, 00:59

To, co w środku

Ważne jest piękno wewnętrzne.
Zmęczo­na od prób za­pom­nienia wątroba.
Zniszczo­ne od obiet­nic płuca.
Skur­czo­ny dzięki za­wodom żołądek.
Mdłości po­wodo­wane sta­dami półmar­twych mo­tyli.
Na końcu zbyt moc­no przek­rwione od miłości serce.
Z ta­kim pięknym wnętrzem szu­kaj pow­ro­tu do życia. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 20 kwietnia 2017, 22:48

Tylko mówię

Kocha­nie, auta są dla chłopców.
Zacho­wuj się jak dziewczynka.
Masz za dużo ko­legów, chłopczyca.
Nie masz ko­legów? Nikt cię nie chce.
Przy­jaźń dam­sko-męska? Prze­cież myśli­cie tyl­ko o jednym.
Chodzisz jak cnotka.
Czy ty się widzisz? Bezbożnica!
Bu­limiczka? Prze­rek­la­mowa­ne, przecież [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 kwietnia 2017, 22:39

Tkwiąc w nadziei, że nim za ho­ryzont pryśniesz, choć słówko piśniesz. 

myśl • 13 marca 2017, 21:44

Cza­sami to na­wet nadzieja może czuć się beznadziejnie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 grudnia 2016, 21:17

Pa­tolo­gia w rodzi­nie.. tak nor­malne, jak naz­wa­nie masło tłustym. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 kwietnia 2016, 21:27

Wyśniłam los, tak in­ny niż to piekło wkoło.
Tak in­ny niż ten nędzny świat.
Życie zdep­tało błogi sen. 

myśl • 15 stycznia 2016, 21:57

Fałszer­stwo od­kry­wane ja­ko cho­roba szyb­ciej postępująca, niż dżuma w XX wieku. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 stycznia 2016, 22:21

Pat­rzę w przyszłość w klat­ce usianej z włas­nych wspom­nień kołysząc się niczym piórko na wietrze. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 października 2015, 21:22

Idąc przez życie po­tykam się o powietrze. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 września 2015, 23:52
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

WolnyHuman

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

23 kwietnia 2017, 12:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Balansuję między sza­leństwem, a [...]

21 kwietnia 2017, 09:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st To, co w środ­ku

21 kwietnia 2017, 08:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tylko mówię

21 kwietnia 2017, 08:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st To, co w środ­ku

21 listopada 2016, 22:51Cris sko­men­to­wał tek­st Nawet ser­ce z ka­mienia [...]

27 kwietnia 2016, 08:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Patologia w rodzi­nie.. tak [...]

26 kwietnia 2016, 17:47WolnyHuman sko­men­to­wał tek­st Patologia w rodzi­nie.. tak [...]

26 kwietnia 2016, 12:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Patologia w rodzi­nie.. tak [...]

26 kwietnia 2016, 00:30Pentagram sko­men­to­wał tek­st Patologia w rodzi­nie.. tak [...]

15 stycznia 2016, 21:57WolnyHuman do­dał no­wy tek­st Wyśniłam los, tak in­ny [...]